تلاش خیاطان نیکوکار بابلی برای تولید ده هزار ماسک

🔹با مشارکت جمعی از بانوان خیاط نیک‌اندیش محله کوهپایه‌سرا شهر گلیا بندپی‌شرقی بابل و حمایت نیکوکاران،…

سه‌شنبه بازار خوش‌رودپی و پنجشنبه بازار گلیا تعطیل شد

سه‌شنبه بازار خوش‌رودپی و پنجشنبه بازار گلیا تعطیل شد پس از پنجشنبه بازار گلیا، سه‌شنبه بازار…

از تولید به مصرف صنایع دستی

  🔹کارگاه صنایع چوبی و صنایع دستی 🔹در بخش بندپی شرقی ، شهر گلیا 🔹عکس: سیدمصطفی…

جشنواره دشو در بندپی

جشنواره دشو 🔹بابل ، بندپی شرقی ، شهر گلیا 🔹عکاس‌وخبرنگار: ایلیا مهدی‌ نژاد

دبستان جامی گلیا

حاج محمد فیروزی در سال ۱۳۲۴ خانه ای در فراهم کرد و تجهیزاتی را تهیه نمود.…

روستای پوست کلا

پوست‌کلا ، روستایی در دهستان سجاد رود ، از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل در…

روستای تشون

تشون یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل است که در جوار روستاهای کتی سر ،…