کایِری

یاریگری از ویژگی های جوامع سنتی است که به راه حل هایی برای مشکلات موجود در…

دستگاه جاجیم بافی (کرچال)

دستگاه جاجیم بافی وسیله ای است برای بافتن که در شهرستان بابل توسط خانم های روستایی…

مَم مَمِ شو ، دعا برای آفتابی شدن هوا

در زمان های گذشته ، هنگامی که در روستاها و ییلاقات بندپی ، باران به صورت…

بازی‌های محلی فراموش شده در نوروز

عمو شمسعلی ترک از روستاییان بخش کجور نوشهر درباره بازی های محلی  منطقه می گوید: آغوزکا…

شال کتک کا

« شال کتک کا » یا « بوردِ بوردِ کا » یکی از بازی های شیرین…

پاپلوس کا

پاپلوس کا به بازی‌ ای گفته می شود که در آن گیاهی با نام بومی ” چاپلیک “…

کاخ سلطنتی بابل

کاخ سلطنتی بابل که به دوره پهلوی مربوط است . در باغ مصفایی در جنوب بابل…

دعوت یا داوت چیست؟

آیین سنتی داوِت یا دعوت در بندپی ، هر ساله قبل از برپایی جشن ۲۶ عیدما…

کرب زنی ، رسم ابراز پشیمانی در بندپی

کرب زنی حرکاتی نمادین از عملکرد نادمانه‌ی اقوام و طوایفی است که به هنگام وقوع نبرد…

دبستان جامی گلیا

حاج محمد فیروزی در سال ۱۳۲۴ خانه ای در فراهم کرد و تجهیزاتی را تهیه نمود.…