معرفی نامزد های انتخاباتی: سردار مهدی سعادتی

مهدی سعادتی کارشناس ارشد مدیریت است و در سال ۱۳۴۰ در خانواده‌ای مذهبی و متدین متولد…

ثبت نام سردار مهدی سعادتی در انتخابات مجلس

🔺 سردار مهدی سعادتی استاندار سابق گیلان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری…