کَیی پِلا (کدو _ پلو)

کدو پلو (کهی پلا یا کئی پلا) یکی از غذاهای محلی دلچسب و لذیذ شهرستان بابل…