روستای دوزاغبن

روستای ییلاقی دوزاغبن همانطور که از نامش پیداست در پایین دست دو زاغ و یا همان…