روستای شاکلا

روستای کوچک و بسیار زیبای شاکلا ( شاهکلا) در قلب جنگل های لفور با فاصله تقریبی…