آیین نوروز باستانی در بابل

معمولا دو هفته قبل از فرارسيدن عيد، (نوروزخوان) با لباس محلي و به همراه يکي از…