سیری در مطبوعات بابل

سیری در مطبوعات بابل
مطبوعات یکی از نیکوترین عوامل گسترش فرهنگها و تمدن است و وسیله‌ای مفید در اطلاع‌رسانی. این رسانه مهم به علت عدم امکانات مناسب چاپ در شهرستانها، عدم آزادی بیان و از تکامل لازم برخوردار نبوده است. و به علت نگارش مطالبی که مورد پسند عامه مردم نبود به زودی رو به افول می‌رفت.
در ذیل صورت جراید و مجلات و سالنامه‌هاییکه در شهرستان بابل منتشر شده‌اند به ترتیب حروف الفبا ذکر می‌نماییم.
آوای مازندران
هفته نامه‌ای مذهبی،‌سیاسی، اجتماعی،‌اقتصادی،‌ورزشی به امتیاز و مدیریت امیرحسین علامه‌زاده از سال ۱۳۵۸ در بابل شروع به انتشار نموده و سردبیری این هفته‌نامه با بهرام حیدری‌فرد بوده که به بهای ۱۰ ریال به خوانندگان عرضه می‌شد. این هفته‌نامه بطور مستمر تاکنون منتشر می‌گردد.

ارمغان سالکی
مجله ماهیانه دینی و ادبی و تاریخی و فلسفی به مدیریت محمد سیف‌زاده سالکی بابلی در شهر بابل در سال ۱۳۱۱ شمسی شروع به انتشار نموده و پس از نشر چند شماره که در پیرامون دعاوی مسیحیه و کشف اختلافات کتاب عهدین عتیق و جدید بحث می‌نمود تعطیل گردید.
اعتراف
با روش خبری،‌انتقادی، اجتماعی، سیاسی و ادبی در سال ۱۳۳۰ شمسی به صاحب امتیازی نورالدین علامه‌زاده و سردبیری علی‌اصغر اشجاری و بعدها هوشنگ علامه‌زاده به طور هفتگی در بابل انتشار می‌یافت، و به نشر وقایع و اخبار استان می‌پرداخت. این هفته‌نامه در سال ۱۳۵۸ به نام ـ آوای مازندران ـ تغییر یافت.

انتقاد روز
این روزنامه به مدیریت قاسم رحیمیان لاربن در چهار صفحه از تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۳۰ شمسی در شهر بابل منتشر و طرفدار و ناشر افکار جمعیت قرآن بوده و بواسطه انتقادهای بسیار شدید از عباس اسلامی وکیل دادگستری و بعدها نماینده مردم بابل در مجلس شورای ملی، بیش از چند شماره چاپ نگردید.

بابل
در برخی منابع از این روزنامه به مدیریت عفت زرین‌پور یاد می‌شود که اطلاعات بیشتری از این جریده به دست نیامد.
بابلشهر
هفته‌نامه انتقادی و سیاسی، اجتماعی،‌ ادبی بابلشهر به مدیریت و امتیاز احمد ضیا بخش‌طبری در چهار صفحه در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۳۰ شمسی در شهر بابل منتشر و تا مرداد ماه ۱۳۳۲ منتشر می‌گردید، و حاوی یک سلسله مقالات و آثار انجمن ادبی شعرای مازندران بوده است.

پیام طبرستان
امتیاز این روزنامه توسط اردشیر حسن‌زاده برزگر دریافت شد ولی به علت عدم تمکن مالی به چاپ نرسید.

پیک بابل
این جریده به مدیریت عبدالباقی آزادگان در شهر بابل منتشر می‌شد. از تاریخ دقیق انتشار این جریده اطلاعات بیشتری به دست نیامد.

پیک شمال
روزنامه پیک شمال به صاحب امتیازی عبدالله روحی از سال ۱۳۳۰ شمسی در شهر ساری منتشر می‌شد ولی اجازه انتشار یک شماره آن در سال ۱۳۳۰ ش به جعفر نیاکی داده شد و در یک شماره گزارش میتینگ انجمن صلح بابل و عکسهای متعددی از آن بود.

جریده رسمی ثبت مازندران
این جریده به مدیریت ابراهیم متکان از کارمندان ثبت اسناد در خرداد ماه ۱۳۱۰ ش در شهر بابل هفته‌ای سه شماره منتشر و تا ده شماره اولیه حاوی مطالب ادبی و تاریخی و کشاورزی و اخبار محلی و در هر شماره شرح حال و آثار یک نفر از شعرای گذشته و معاصر استان بود. ولی پس از شماره یازدهم روش قبلی را رها کرده و فقط بعنوان چاپ آگهی ثبتی اختصاص یافت و بصورت مجله رسمی ثبت مازندران تا اواخر ۱۳۱۸ ش در بابل انتشار می‌یافت.
جنگ مازندران
جنگ مازندران ماهنامه‌ای است که با استفاده از امتیاز روزنامه اعتراف به مدیریت نورالدین علامه‌زاده در فروردین و اردیبهشت با روش و مقالات هنری و ادبی در بابل انتشار می‌یافت و از شماره سوم متوقف شده است.

چنگال
هفته‌نامه چنگال با روش خبری،‌انتقادی، سیاسی و ادبی در سال ۱۳۲۸ ش به مدیریت نورالدین علامه‌زاده در بابل منتشر می‌شد.

روح‌الامین
اردشیر برزگر در جلد یکم تاریخ طبرستان درباره این روزنامه می‌آورد: انتشار روزنامه روح‌الامین در سال ۱۲۸۱ ش در بارفروش به مدیریت شادروان آقا حسن ـ بادکوبه‌ای ـ بود.

زبان ملت
هفته‌نامه زبان ملت به مدیریت عباس اسلامی از سال ۱۳۲۲ ش در بابل منتشر و حاوی مطالب خبری،‌سیاسی و اقتصادی و وابسته به عضو جبهه آزادی بود. زبان ملت از سال ۱۳۲۶ در تهران انتشار می‌یافت. این جریده تا سال ۱۳۲۸ ش منتشر می‌شد.
سالنامه‌ ادبی پروانه
در سال ۱۳۴۰ ش سالنامه ادبی پروانه ویژه روشنفکران و دانشجویان به مدیریت علی‌اصغر اشجاری در بابل به چاپ می‌رسید و شامل مقالات تحقیقی و ادبی بود.

سالنامه میهن
این سالنامه از سال ۱۳۲۳ ش به مدیریت امیر توسلی با روش تقویم و اجتماعی انتشار می‌یافت.

شهروند مازندرانی
هفته نامه شهروند مازندرانی از سال ۱۳۷۷ ش با مدیریت سیدعلی طبری‌پور با روش اجتماعی،‌فرهنگی،‌اقتصادی، سیاسی در بابل شروع به انتشار کرد. ولی در حال حاضر عملا بصورت گاهنامه درآمده است.
صدای مازندران
در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۰۵ ش شورای عالی معارف امتیاز روزنامه صدای مازندران را به مدیریت میرزا غلامحسین وحیدی ـ صاحب داروخانه مرکزی بابل ـ در مازندران تصویب نموده است. ولی موفق به چاپ آن نشد.

طبرستان
جریده طبرستان با مدیریت علی صدرآرا در مهرماه ۱۳۰۹ ش در شهر بارفروش، هفته‌ای سه شماره منتشر و تا یکسال قریب به هفتاد شماره طبع و توزیع گردید. این روزنامه در چهار صفحه و حاوی مقالات و ترجمه‌های علمی و ادبی و اخبار محلی بود. و تا تیرماه ۱۳۱۰ ش انتشار می‌یافت ولی سپس به علل فنی تعطیل شد.

کیوان
سالنامه کیوان از سال ۱۳۲۰ در بابل انتشار می‌یافت که اطلاعات بیشتری از این سالنامه به دست نیامد.

گنج امروز
این هفته‌نامه به صاحب امتیازی محمدکاظم علامه‌زاده و به مدیریت نورالدین علامه‌زاده از سال ۱۳۳۰ ش در دو صفحه با روش سیاسی، اجتماعی و ادبی در بابل منتشر می‌شد.
مازیار
هفته‌نامه انتقادی مازیار با مدیریت علی حقوقی از شهریور ماه ۱۳۲۸ ش در بابل منتشر می‌گردید.این جریده ابتدا در دو صفحه و سپس در چهار صفحه طبع و توزیع می‌گردید و در دوران انتشار سه ساله خود به علت مبارزات سرسختانه با روسای ادارات وقت و جنبه طرفداری از رنجبران چند دفعه دچار توقیف شده و با همه ناملایمات با مقالات سیاسی و انتقادی و ادبی به فعالیت ادامه می‌داد.

نامه طبری
هفته‌نامه طبری با امتیاز و مدیریت حسین طبری ـ شیخ حسین ـ وکیل دادگستری با مطالب سیاسی، اجتماعی، ادبی و قضایی از سال ۱۳۳۰ در بابل منتشر می‌شد.

ندای بابل
هفته‌نامه ندای بابل با مدیریت محمد ابراهیم صابری ـ مدیر مدرسه تربیت ـ با مطالب اجتماعی در سال ۱۳۲۰ ش تا سه شماره به چاپ ‌رسید.

 

منابع
سرتیپ‌زاده، بیژن. خداپرست، کبری. فهرست روزنامه‌های موجود در کتابخانه ملی ایران. تهران؛ کتابخانه ملی ایران: ۱۳۵۶
برزین، مسعود. مطبوعات ایران. تهران؛ شرکت سهامی افست: ۱۳۵۴
ترابیان، حسین. مطبوعات ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۶. تهران؛ اطلاعات: ۱۳۳۶
یادداشتهای دکتر جعفر نیاکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *