روستای گریوده

روستای گریوده در فاصله ۱۱۰ کیلومتری شهرستان بابل و در عمق دره سر سبز قرار دارد.…

گیاه بیدمشک

بیدمشک درختچه ای برگدار یا درخت کوچکی است که متعلق به خانواده بید مشک Salicaceae است.…

گُل ونوشه

معرفی ونوشه: بنفشه معطر گونه گیاه گلدار از جنس ویولا در خانواده بومی اروپا و آسیا…