خورشت آلوچه

خورشت آلوچه ، یکی از غذاهایی هست که محبوبیت خاص خود را در شهرستان بابل دارد…