اداره پزشکی قانونی شهرستان بابل به آدرس جدید منتقل شد

روابط‌عمومی پزشکی قانونی شهرستان بابل: 🔹️به اطلاع شهروندان می‌رساند محل جدید اداره پزشکی قانونی شهرستان بابل…