مانور مبارزه با ویروس کرونا در بابل

🔹️با توجه به دستور استانداری مازندران، در ساعت ۲۲ شب گذشته تمامی شهرهای استان مازندران جهت…