عکس های قدیمی از شهرستان بابل

اکثر مورخان تاریخ بنای شهرستان بابل را به بعد از ورود اسلام به ایران نسبت می‌دهند.…