ادامه کمک‌های مردمی به مراکز درمانی درگیر با کرونا در بابل

🔹️از طرف حمیدرضا خلیلی نمایندگی ظروف گیاهی_ویتا در مازندران ۵٢٠٠ لیوان چای گیاهی، ۵٠٠٠ عدد قاشق…