کشتی گیر معروف بابلی

امامعلی حبیبی گودرزی(-۱۳۱۰ ) کشتی آزاد برنده نشان طلای بازیهای المپیک ۱۹۵۶ پنجم ماه خرداد سال…