مانور مبارزه با ویروس  کرونا در بابل

🔹️با توجه به دستور  استانداری مازندران، در ساعت ۲۲ شب گذشته تمامی شهرهای استان مازندران جهت…