برترین کارخانه جوجه کشی کشور در بابل

کارخانه جوجه کشی حدیث مهر مازندران به عنوان واحد نمونه تولیدی کشوری با ظرفیت ۳۶میلیون قطعه…