📸 روحیه خوب  کادر درمانی «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل» در  بیمارستان روحانی

«روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: 🔹 دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با تمام توان و با شعار «ما هرگز…

کمک‌ نیکوکاران بابلی برای مقابله با کرونا

دوخت لباس مخصوص برای کادر درمانی بیمارستان‌های نگهداری بیماران مشکوک به کرونا در بابل 🔹به منظور…