تصمیم‌های هیات دولت برای مقابله با کرونا

هیات دولت: 🔹 وزارت بهداشت آمادگی لازم و کامل در سطح ملی و استان‌ها برای پیشگیری از…