پیرعلم بابل،قدیمی ترین علم بابل

پیرعلم بابل قدیمی‌ترین علم شهر بابل در تکیه‌ای که حدود ۲۱۰ سال پیش ساخته شده نگهداری…