دستگیری یکی از کارمندان شهرداری پل‌سفید به دلیل تخلفات مالی

دستگیری یکی از کارمندان شهرداری پل‌سفید به دلیل تخلفات مالی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)…