گِرماس

گِرماس  و یا “گرماسی پلا ” ، یک خوراک محلی مازندرانی است ، که بسیار ساده…