حمله پلنگ به مرد ۴۵ ساله در لفور

🚑 روابط‌عمومی اورژانس بابل: 🔹ساعت ۱۳:۲۱ امروز، حمله پلنگ در روستای گالش‌کلا  لفور گزارش ‌شد. 🔹در…