دومین پزشک بابلی هم قربانی کرونا شد

  🔻روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔹️پزشک خوشنام بابل، دکتر فرید…