پزشکان بابلی برج‌نشین می‌شوند

🔸برج پزشکان آلسا با امکانات ویژه و آگاهی سازندگان از نیازهای جامعه پزشکی در بابل بنا…

ویزیت رایگان «پزشکان بابلی» در مناطق محروم شهرستان

  🔹ویزیت رایگان اهالی روستای ویتله بخش بندپی‌شرقی با همکاری پزشکان مرکز درمانی شهید زاهدپاشا امیرکلا…