۲ پرواز شمال – تهران در یزد فرود آمدند

  🔹 پروازهای رامسر -تهران و نوشهر – تهران به جای فرود در مقصد در فرودگاه…