پارک طبیعت بابلکنار تا اطلاع ثانوی  تعطیل می باشد

🔹به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و‌فضای سبز شهرداری بابل،به منظور جلوگیری از هر گونه…