لغو سفرهای غیرضروری تا خارج شدن مازندران از وضعیت قرمز

  🔻استاندار مازندران گفت: 🔹افزایش جمعیت و ورود مسافران خطر را در این استان بیشتر می‌کند…