ادامه روند بازسازی و احداث دکل روشنایی ورزشگاه هفت تیر بابل

  🔹️پس از مخالفت سازمان لیگ با برگزاری بازی‌های رایکا در بابل به دلیل کافی نبودن…