درگذشت کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: ⚫️درگذشت خانم سیده راضیه حسینی‌نژاد همکار…