روستای سنگرزه و انجلسی

سنگریزه و انجلسی نام دو روستایی است که در حد فاصل بخش بابلکنار و بخش بندپی شرقی…