طغیان بابل‌رود

آتش‌نشانی بابل درخصوص توقف و تردد شهروندان در حاشیه رودخانه هشدار داد ⛑ «روابط‌عمومی آتش‌نشانی بابل»:…