نیما عالمیان

نیما عالمیان نیما عالمیان درسال۱۳۷۱در بابل متولد شد. او حدود۱۲سال است که تنیس روی میز را…

#بابل میزبان اردوی تیم ملی #

🏓 #بابل میزبان اردوی تیم ملی #تنیس_روی‌میز/برادران #عالمیان در شهر خود برای آسیایی اندونزی آماده می…

#نیما_عالمیان با شکست #برادرش