ششمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل بدنیا آمد

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔸 مادر باردار ۳۳ ساله اهل…

هفتمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل بدنیا آمد

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل» : 🔸 مادر باردار ۳۵ ساله…

زایمان مادر باردار مشکوک به کرونا

دکتر سیدفرزاد جلالی «رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔸روز گذشته مادر باردار ۲۳ ساله اهل بابل…

‍ ‍ دومین زایمان مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔸روز گذشته مادر باردار ۳۷ ساله…