استاد اسرافیل شیرچی

کودکیاسرافیل شیرچی در سال ۱۳۴۱ در روستای خراسان محله ی بابل زاده شد. او در دبستانی به…

مکرمه قنبری

مکرمه قنبری متولد ۱۳۰۷ در روستای دری‌کنده بابل ، نقاش سبک پست مدرنیسم مازندرانی بود که به…