دو نماینده بابل مشخص شدند

دو نماینده بابل مشخص شدند: ۱- علی کریمی فیروزجایی با بیش از ۵۳۰۰۰ رای ۲- مهدی…