کنار رفتن ۴ نامزد دیگر

تعداد نامزد های انتخابات در بابل به ۳٠ تن رسید آقایان ولی رضازاده، سید یاسر قربان‌پور…