کاهش شدید نامزدهای انتخابات مجلس در بابل ، ۱٠ نفر کنار کشیدند!!!

❌ادامه رقابت شدید نامزدهای مطرح برای انصراف نامزدهای دیگر به نفع آن‌ها 🔹با انصراف محمدرضا نقی‌پور…