موزه ی گنجینه ی بابل

موزه بابل که به گنجینه بابل نیز شهرت دارد درسال 1307 توسط یک معمار آلمانی دردوره…