تاریخچه ی مدارس بابل

این دبستان اولین مدرسه ای است كه در بابل شروع به كار كرده است اعظامیه در…