زنده یاد مهندس محمد مجدآرا

محمد مجدآرا سال ۱۳۳۴ در شهر بابل متولد شد . بعداز گذراندن تحصیلات ابتدائی و متوسطه…