ترکیب تیم ملی برای قهرمانی نوجوانان آسیا مشخص شد هر سه مازنی انتخاب شدند

🔹سه مازندرانی تیم ملی بسکتبال نوجوانان را در رقابت های قهرمانی آسیا همراهی خواهند کرد. 🔹اردوی…