درگذشت مجید اردشیری، کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: ⚫️درگذشت زنده یاد مجید اردشیری همکار…