تلاش خیاطان نیکوکار بابلی برای تولید ده هزار ماسک

🔹با مشارکت جمعی از بانوان خیاط نیک‌اندیش محله کوهپایه‌سرا شهر گلیا بندپی‌شرقی بابل و حمایت نیکوکاران،…