کابوسی به نام کاوازاکی؛ از شایعه تا واقعیت

چند هفته ای است که خبر ابتلای کودکان به سندروم کاوازاکی و ارتباط آن به ویروس…