کابوسی به نام کاوازاکی؛ از شایعه تا واقعیت

چند هفته ای است که خبر ابتلای کودکان به سندروم کاوازاکی و ارتباط آن به ویروس…

آخرین آمار کرونا در بابل

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: در حال حاضر ۶۴ بیمار مشکوک…

آخرین آمار کرونا در بابل

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔸در حال حاضر ۱۰۲ بیمار مشکوک…