عکس های قدیمی از شهرستان بابل

اکثر مورخان تاریخ بنای شهرستان بابل را به بعد از ورود اسلام به ایران نسبت می‌دهند.…

تاریخچه ی محلات قدیمی شهر بابل(قسمت پایانی)

قسمت پایانی بررسی تاریخچه ی محلات قدیمی شهرستان بابل

تاریخچه ی محلات قدیمی شهر بابل_قسمت ۴

آهنگر کلا وجه تسمیه آن به علت وجود تعداد آهنگر در کنار هم در یک محله…