قاتل بانوی بابلی در زندان آمل به دار مکافات آویخته شد

🔹️٢٢ اسفندماه ٩۴ خانم سیده فاطمه موسوی بانوی بابلی در دام توطئه یک خانواده مرموز گرفتار…