پهنای باند مازندران برای نوروز آپلینک سایت‌های مخابراتی در جاده‌های کوهستانی مازندران برای تعطیلات نوروزی تقویت می‌شود

مدیر مخابرات منطقه مازندران: پهنای باند مازندران برای نوروز آپلینک سایت‌های مخابراتی در جاده‌های کوهستانی مازندران…