گل گاوزبان

خواص گل گاوزبان: در دامنهٔ کوه‌های البرز در ارتفاعات بندپی عمل می‌آید و تاکنون اهلی نشده…